Hỏi Đáp Về Nhà Hàng & Bar

1.Q: Về bữa ăn sáng
Đ: Chúng tôi cung cấp bữa ăn sáng theo kiểu tự chọn miễn phí cho khách trong nhà của chúng tôi.
THỜI GIAN: 5:00 giờ sáng ~ 10 giờ sáng.
Miễn học phí.
Vị trí: 2F

2.Q: Giới thiệu dịch vụ quầy bar miễn phí
Đáp: Chúng tôi cung cấp quầy bar miễn phí 24 giờ (chỉ có nước giải khát) trên tầng 2.
* Không được mang đồ uống từ quầy bar miễn phí vào phòng của bạn.
* Vui lòng chỉ thưởng thức tại sảnh khách.