ห้องพัก

สำหรับผู้เข้าพักที่จองห้องพักที่เลือกเมื่อเข้าเช็คอินโปรดทราบว่าห้องพักอาจมาพร้อมกับตู้อาบน้ำเท่านั้น